مستندات قانونی هومیوپاتی

دبیرخانه شورای آموزشی و طب مکمل کشور 
تاریخ : 1387/2/9
شماره نامه : 39271/21/8
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ۰۰۰

سلام علیکم

نظر به استعلام تعدادی از همکاران محترم در خصوص نحوه استفاده پزشکان از روش های هومیوپاتی ، حسب وظایف و مسئولیت های این دبیرخانه به آگاهی می رساند وفق قانون و با توجه به مصوبات قبلی وزارت بهداشت، پزشکان می توانند از کلیه روش های درمانی مورد تأييد (منجمله هومیوپاتی) در امور تشخیص و درمان بیماران بهره گیرند .

در خصوص روش های مربوط به هومیوپاتی بنظر این دبیرخانه در صورتیکه بصیرت و دانش همکاران محترم پزشک در رشته موصوف به تأييد انجمن هومیوپاتی ایران رسیده باشد ، منعی برای ادامه کار آنان در این خصوص وجود نخواهد داشت .

خواهشمند است مزید آگاهی و رعایت مراتب، موضوع به اطلاع حوزه های مختلف نظارتی آن دانشگاه محترم رسانده شود. 

و من ا… التوفيق دکتر عبدا… بهرامی دبیر شورای آموزش طب سنتی و مکمل

رونوشت به دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل  و رئیس محترم انجمن هومیوپاتی ایران ، جناب آقای دکتر مظاهری نژاد، در پاسخ به نامه ۱۳۸۷ مورخ ۸۷/۲/۷ ، جهت اطلاع و پیگیری

آدرس : شهرک قدس خیابان سیمای ایران ، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طبقه هشتم دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل تلفن : ۸۱۴۵۲۴۸۵

بازگشت به صفحه مشاوره

error: محتوا محافظت شده است!!