سایت رسمی دکتر عادل حیدری نژاد

چرا باید هومیوپاتی یاد بگیرید ؟

چرا باید هومیوپاتی یاد بگیرید ؟

چرا باید هومیوپاتی یاد بگیرید ؟ دانش قدرت است .هر دانشی روزی به کار می آید و صد البته دانشی که بتواند هزینه ها و مشکلات درمانی شما و عزیزانتان را آن هم در شرایط امروزی بسیار کاهش بدهد. شرایط فعلی بهداشتی کشور بر هیچ یک از ما پوشیده نیست .اگر می خواهید عزیزان شما در این شرایط در امان باشند لازم است ایمنی بدن آن ها قوی باشد .

هم من و هم شما بخوبی می دانیم در چه شرایطی زندگی می کنیم .مسایل اقتصادی از یک طرف و هجوم بیماری هایی عفونی یکی پس از دیگری شرایط را برای ما سخت و سخت تر کرده است.

خیلی از ما مجبوریم به خاطر یک مشکل طبی برای خود یا عزیزمان هزارها تومان هزینه صرف کنیم ,چه قدر اتلاف وقت , چه قدر صرف انرژی روانی و هدر دادن زمان و .. تازه معلوم هم نیست بیماری ما به موقع تشخیص داده بشود و یا حتی درست درمان بشود .

ادامه دارد …

 

 

در باره ما