سایت رسمی دکتر عادل حیدری نژاد

توافقنامه درمان هومیوپاتی

با سفارش مشاوره هومیوپاتی و یا آموزش های هومیوپاتی دکتر عادل حیدری نژاد شما متعهد می شوید که تمام شرایط وب سایت ما و این نوع از درمان را به خوبی درک کرده اید و با اعتماد کامل نسبت به دکتر عادل حیدری نژاد مسئولیت کامل آن را می پذیرید .