بررسي عفونت ادراري در نوزادان با سن کمتر از يک هفته مبتلا به زردي


بررسي عفونت ادراري در نوزادان با سن کمتر از يک هفته مبتلا به زردي

زردي شايع ترين مشکل کلينيکي نوزادان است. افزايش بيلي روبين مي تواند به عنوان اولين علامت عفونت ادراري قبل از بروز بقيه علائم عفونت ادراري خود را نشان دهد. با توجه به مطرح شدن عفونت ادراري در زردي هاي روزهاي اول تولد اين مطالعه با هدف بررسي عفونت ادراري در نوزادان مبتلا به زردي با سن کمتر از يک هفته در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان انجام شد.
اين مطالعه به صورت مقطعي و با روش نمونه گيري غير احتمالي آسان بر روي 384 نوزاد ترم مبتلا به زردي بستري در بخش نوزادان بيمارستان شهيد بهشتي کاشان در سال 1391 انجام گرديد. نوزادان سن زير 7 روز و غلظت بيلي روبين بيش تر از 15 ميلي گرم در دسي ليتر داشتند. کشت ادرار از تمامي اين نوزادان در ابتدا با يورين بگ و در صورت مثبت بودن آن به طريق سوپراپوبيک انجام شد.
نتايج: از بين 384 نوزاد مورد بررسي 25 نوزاد کشت مثبت ادرار با کيسه ادرار داشتند. بعد از نمونه گيري ادرار به روش سوپراپوبيک، 16 نوزاد (4.2 درصد) عفونت ادراري داشتند که 31.3 درصد از آن ها سن 2 و 3 روزه داشته و به جز عفونت ادراري هيچ علتي براي زردي آنان يافت نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد زردي به دليل عفونت ادراري علاوه بر نوزادان با سن بالاي 3 روز در نوزادان با سن کمتر از 3 روز نيز اتفاق مي افتد. بنابراين توصيه مي شود براي کليه نوزادان بستري به علت زردي بدون توجه به سن آن ها کشت ادرار به صورت معمول انجام شود.

 

منبع

  انتشار : ۲۸ دی ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 162

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "دکتر عادل حیدری نژاد , متخصص مراقبت های ویژه نوزادان" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما