تاریخچه ھومیوپاتی در ایران


تاریخچه ھومیوپاتی در ایران

بر اساس شواھد موجود به نظر مي رسد طبابت به شیوه ھومیوپاتي از سالھا پیش در ايران آغاز شده باشد .جناب آقاي دکتر حسن بھارمند که بیماري پدرش توسط ھومیوپاتي درمان شده بود پس از اخد ديپلماي ھومیوپاتي از کشور ھندوستان در سال ١٩٢٠ کار خود را به طور رسمي در کلینیک خود در نزديکي سفارت انگلستان آغاز کرد .

 

در آن زمان رضا شاه به آب سیاه مبتلا شده بود و پزشکان آن زمان قادر به مداواي وي نبودند. با معالجه ايشان به شیوه ھومیوپاتي ، جناب آقاي دکتر بھارمند به رياست بھداري آن زمان منسوب گرديند.جناب پرفوسور موسي ژآم ، موسس و بنیان گذار دانشگاه تبريز و استاد داروسازي آن دانشگاه ، ھومیوپات ديگري مي باشند که خدمات بسیار ارزنده اي در زمینه معرفي ھومیوپاتي داشتند بنا به ھومیوپات معروف فرانسوي به نام اشمیت به ايران سفر نموده و در دانشگاه تبريز دعوت ايشان سخنراني نمودند. پرفوسور ژام در سال ١٩٣٠ کتابي را به زبان فارسي به نام اسرار ھومیوپاتي در پاکستان منتشر نموده اند. جناب آقاي دکترطبیبي که تا ٩٧ سالگي به طبابت به شیوه ھومیوپاتي در مطب خود واقع در خیابان کريم خان مشغول بودند يکي ديگر از ھومیوپات ھاي قديمي ايران به شمارمي روند.

 

داروھاي ھومیوپاتي دکتر طبیبي توسط ھلال احمر تھیه و در اختیار بیماران وي گذاشته مي شد. دکتر امیر پرويز کمالي، يکي از شاگردان پرفسور ژام، که به تاکید ايشان به مطالعه ھومیوپاتي پرداختند در خانه و باغي کوچک درنزديک مجلس ، که اکنون وقف ھومیوپاتي شده ، طبابت به شیوه ھومیوپاتي را آغاز نمودند . جناب آقاي دکتر اسکندري نیز که اکنون حدود ٧٥ سال سن دارند ، در اين مکان به طبابت مشغول بودند.

 

متاسفانه ھیچ يک از ھومیوپاتھاي قديمي اين علم و ھنر درماني را به ديگران آموزش ندادند. دوران جديد ھومیوپاتي در ايران با زحمات بیکران جناب آقاي دکترمسعود ناصري فیزيکدان و دانشمند ایرانی که بیماري لاعلاجشان توسط ھومیوپاتي درمان شده بود و عھد کرده بود هومیوپاتی را به بقیه آموزش دهد.

 

جناب آقاي مھندس حسین بھشتي ، فیزيک دان و فیلسوف ، از شخصیت ھاي مھم ديگري مي باشند که نقش بسیار مھم را در معرفي و آموزش ھومیوپاتي ايفا نمودند.دکتر میرزازاده ، متخصص زنان ، که در کشور آلمان به طبابت مشغول بوده اند به دعوت آقاي مھندس بھشتي به ايران آمدند و به تدريس و مداواي بیماران مشغول شدند.

 

در دي ماه سال ١٣٧٧ ھومیوپاتي ، توسط وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکي به رسمیت شناخته شد ، در بھار سال ١٣٧٨ انجمن ھومیوپاتي ايران; در وزارت کشوربه ثبت رسید.

 

منبع : پزشک آنلاین وب سایت رسمی دکتر عادل حیدری نژاد

  انتشار : ۴ دی ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 854

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "دکتر عادل حیدری نژاد , متخصص مراقبت های ویژه نوزادان" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما